12 − 18 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு ஏற்ற தடுப்பூசி எது?

0

பாடசாலை செல்லும் 12 முதல் 18 வயது வரையான சிறார்களுக்கு கொவிட் தடுப்பூசி செலுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் அவதானம் செலுத்தியுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் ஷன்ன ஜயசுமன்ன தெரிவிக்கின்றார்.

பாடசாலை செல்லும் குறித்த வயதெல்லையை கொண்ட சிறார்களுக்கு பைசர் தடுப்பூசி வழங்குவது குறித்து ஆராயப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here