யாழ்ப்பாணம் – மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள்!

0

யாழ்ப்பாணம் மட்டக்களப்பு உள்ளிட்ட மூன்று மாவட்டங்களின் 7 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள் உடன் அமுலாகும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

குறித்த பகுதிகள் இன்று காலை 6 மணிமுதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ராணுவம் தளபதி ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்

இதற்கமைய யாழ்ப்பாணம் பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட ரேக்லமேஷன் மேற்கு, குருநகர் மேற்கு மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் காத்தான் குடி பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட மஞ்சந்தொடுவாய் வடக்கு ,மஞ்சந்தொடுவாய் தெற்கு ஜின்னாஹ் வீதி, மண்முனை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட மமன்கம ஆகிய பகுதிகள் உடக் அமுலாகும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன் குருணாகல் மாவட்டத்தின் குருணாகல் பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட இலுப்பு கெதர கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுக்குட்பட்ட வில்கொட கம, மற்றும் ரஸ்நாயக்கபுர பொலிஸ்பிரிவுக்குட்பட்ட கனுக்கெட்டிய கிராமம் ஆகியன தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here