பூஸ்டர் டோஸ் பெறாதவர்களுக்கு பிரான்சுக்குள் நுழைய அனுமதி இல்லை

0

பூஸ்டர் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி பெறாதவர்களுக்கு பிரான்சுக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருவர் ஒன்பது மாதங்கள் அல்லது அதற்கு முன் கொரோனா தடுப்பூசி பெற்றவராக இருப்பாராயின் அவர்களுக்கு பிரான்சுக்குள் நுழைய அனுமதி இல்லை.

கடந்த மே மாதத்திற்கு முன் தங்கள் இரண்டாவது டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசியைப் பெற்றவர்கள்.

தற்போது பூஸ்டர் டோஸ் பெற்றுக்கொண்டிருந்தால் மட்டுமே அவர்களுக்கு பிரான்சுக்குள் நுழைய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் தடுப்பூசி பெறாதவர்கள், அல்லது பூஸ்டர் டோஸ் பெறாதவர்கள் தடுப்பூசி பெறாதவர்களாகவே நடத்தப்படுவார்கள்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here