பூமியை தாக்கவுள்ள மற்றுமொரு ஆபத்து! விடுக்கப்பட்டுள்ள எச்சரிக்கை

0

சூரியனில் இருந்து அவ்வப்போது மின்காந்த புயல்கள் ஏற்படும்.

தற்போது பூமி நோக்கி மிகுந்த வேகத்தில் வந்து கொண்டிருக்கும் மின்காந்த புயலால் செயற்கை கோள்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் பாதிக்கப்படலாம்.

இன்று இரவுக்குள் இது பூமியை அடையும் என அமெரிக்கா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது.

எனவே மின்னணு, தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான அனைத்து அமைப்புகளும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

எனவே மின்னணு, தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான அனைத்து அமைப்புகளும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here