பாதிரியார்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதி… ஜேர்மன் திருச்சபைத் தலைவர்

0

கத்தோலிக்க திருச்சபையில் பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.

இந்நிலையில், பாலுணர்வு என்பது மனிதப் பண்புகளில் ஒன்று என ஜேர்மன் கத்தோலிக்கத் திருச்சபைத் தலைவர் கூறியுள்ளார்

Munich ஆர்ச்பிஷப்பான Cardinal Reinhard Marx என்பவர், கத்தோலிக்கத் திருச்சபைப் பாதிரியார்கள் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்ற விதிமுறையை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.

கத்தோலிக்கத் திருச்சபைப் பாதிரியார்கள் திருமணம் செய்துகொள்ள விரும்புவார்களாயின் அவர்களை அனுமதிக்கவேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சில பாதிரியார்களைப் பொருத்தவரை, அவர்கள் திருமணம் செய்துகொள்வதுதான் நல்லது.

Cardinal Marx, வெறும் பாலுணர்வு காரணங்களுக்காக மட்டுமல்ல.

அவர்கள் திருமணம் செய்துகொள்ளும் பட்சத்தில், தனிமையாக உணரமாட்டார்கள்.

மேலும் அவர்களது வாழ்க்கைக்கும் அது நல்லதாக இருக்கும் என Cardinal Marx தெரிவித்துள்ளார்.

பாலுணர்வு என்பதும் மனிதனின் குணங்களில் ஒன்று என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here