நியூயார்க் மாகாணத்தில் அவசரநிலை பிரகடனம்

0

அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் மாகாணத்தில் கழிவுநீரில் போலியோ வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அதனால் நியூயார்க் மாகாணத்தில் அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நியூயார்க் நகருக்கு வெளியே மூன்று இடங்களில் எடுக்கப்பட்ட கழிவுநீர் மாதரிகளில் போலியோ வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

நியூயார்க் ஆளுநர் கேத்தி ஹோச்சுல் மாநில பேரிடர் அவசரநிலையை அறிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here