சிறுவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பால் மா…. கனேடியர்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள எச்சரிக்கை

0

கனடாவில் விற்பனை செய்யப்படும் சில வகை சிறுவர் பால் மா பக்கட்டுகளில் நுண்ணுயிர்களின் தாக்கம் ஏற்பட்டிருப்பதாக என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனால் சிசுக்களுக்கு வழங்கப்படும் பால் மா பக்கட் வகைகள் சந்தையிலிருந்து மீளப் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சல்மன்லா வகை பக்டீரியாக்கள் மற்றும் க்ரோனோ பெக்டர் என்னும் நூண்ணுயிர்கள் என்பனவற்றினால் பால் மா வகைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

கடந்த பெப்ரவரி மாதம் 17ம் திகதி விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கையின் அடிப்படையில் சந்தையிலிருந்து இந்த வகை பால் மா பக்கட்டுக்கள் மீளப் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.

எனினும் சில பக்கட்டுகள் இணைய வழியில் தவறுதலாக விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பின்வரும் பால் மா வகைகளே இவ்வாறு சந்தையிலிருந்து மீளப் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டன

• 964-gram containers of Similac Advance Step 1 Milk-Based Iron-Fortified Infant Formula Powder.

• 964-gram containers of Similac Advance Step 2 Milk-Based Iron-Fortified and Calcium-Enriched Infant Formula Powder.

• 400-gram containers of Similac Alimentum Step 1 Hypoallergenic Infant Formula Powder

• 658-gram containers of Similac Advance Step 2 Milk-Based Iron-Fortified and Calcium-Enriched Infant Formula Powder.

குறித்த நுண்ணுயிரிகளின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட பால் மாவில் வித்தியாசத்தை காண முடியாது.

நிறமும் மனமும் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்காது என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்த வகை பால் மா பக்கட்டுகளை பயன்படுத்தியவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்வது சிறந்தது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here