சப்புகஸ்கந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மூடப்பட்டமையால் எரிவாயு உற்பத்தி நிறுத்தம்

0

சப்புகஸ்கந்த கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் எல்பி எரிவாயு விநியோக மும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

குறித்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்தால் உள்ளூர் எரிவாயு நிறுவனங்களுக்கு நாளாந்தம் 75 தொன் எல்பி எரிவாயு வழங்கப்பட்டது.

சுத்திகரிப்பு நிலையம் மூடப்பட்டதால் அந்தப் பணி நிறுத்தப்பட்டது.

இதன் காரணமாகவும் நாட்டில் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here