உலக சந்தையில் மேலும் அதிகரிக்கும் எரிபொருள் விலை

0

உலக சந்தையில் எரிபொருள் விலை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த வாரத்தில் பிராண்ட் ரக எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 86.6 அமெரிக்க டொலராக காணப்படுகின்றது.

இதன்படி கடந்த வாரத்தில் 5.4 சதவீதத்தால் எரிபொருள் விலை அதிகரித்துள்ளது.

அத்துடன், அமெரிக்க டபிள்யு.டி.ஐ எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலையானது 6.3 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளதுடன், 83.82 அமெரிக்க டொலராக காணப்படுகின்றது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here