உடன் அமுலாகும் வகையில் கொழும்புக்கு காவல்துறை ஊரடங்கு!

0

பிறப்பிப்பு உடன் அமுலாகும் வகையில் மறு அறிவித்தல் வரை கொழும்பு சில பாகங்களில் காவல்துறை ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய, கொழும்பு வடக்கு, கொழும்பு மத்தி மற்றும் கொழும்பு தெற்கு ஆகிய காவல்துறை பிரிவுகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இவ்வாறு ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here