உக்ரைனில் வாழும் தமிழர்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பு

0

உக்ரைனுக்கு எதிராக ரஷ்யா போரை ஆரம்பித்துள்ளது.

இந்நிலையில், உக்ரைனில் வாழும் தமிழர்கள் உதவிக்கு தொடர்பு கொள்ள தொடர்பு எண், மின்னஞ்சல் உள்ளிட்டவற்றை அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத் துறை ஆணையரகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த விவரங்கள் பின்வருமாறு

உக்ரைனில் வாழும் தமிழர்கள், உதவிக்கு தொடர்பு கொள்ள முடியும்!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here