இலங்கை அரச ஊழியர்கள் தொடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானம்!

0

அரச நிறுவனங்களில் கடமையாற்றும் ஊழியர்களை அடிப்படையாக கொண்டு விசேட தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி மிக குறைவான ஊழியர்களை அழைத்து நிறுவன நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிறுவன தலைவர்கள் இது தொடர்பாக முறையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களாக இருக்க கூடிய ஊழியர்களை சேவைக்கு அழைக்க வேண்டாமெனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பொது நிர்வாக அலுவல்கள் அமைச்சு இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here