இலங்கை நாட்டின் பெயரை “சிங்களே” என மாற்ற முயற்சி!

0

இலங்கை நாட்டின் பெயரை ‘சிங்களே’ என மாற்ற வேண்டும் எனவும் நாட்டின் அரச கரும மொழியாக இரண்டு மூன்று மொழிகள் இருக்க முடியாது எனவும் சிங்களம் மாத்திரமே மொழியாக இருக்க வேண்டும் எனவும் புதிய யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான யோசனையை பிக்குகள் சிலர் அரசியல்யாப்பு திருத்த நிபுணர் குழுவிற்கு சமர்பித்துள்ளனர்.

நாட்டின் பெயர் சிங்களே எனவும் நிர்வாக மொழி சிங்களமாகவும் இருக்க வேண்டும் எனவும் நாட்டின் நிர்வாகம் ருஹுனு, பிஹிடி, மாயா என முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் ஓமாரே கப்பச தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த திட்டத்தின் மூலம் நாட்டின் சிறுபான்மை மக்களை அடக்கி ஆளும் திட்டம் இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here