இலங்கையில் 5,000 ரூபா நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை…!

0

இலங்கையில் அடுத்தவாரம் முதல் 5,000 ரூபா பணத்தை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சமூர்த்தி, மனை பொருளாதார, நுண்கடன் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான் சேமசிங்க இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

ஜூன் 02 ஆம் திகதி முதல் 5,000 ரூபா பணம் வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் சமுர்த்தி பயனாளிகள் ,குறைந்த வருமானம் பெறுவோராக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள குடும்பங்கள், முதியோர் கொடுப்பனவை பெறுவோர் அங்கம் வகிக்கும்

குடும்பங்கள், விசேட தேவையுடையோருக்கான கொடுப்பனவை பெறுவோர் அங்கம் வகிக்கும் குடும்பங்கள், சிறுநீரக நோய் நிலைமைக்கான கொடுப்பனவை பெறுவோர்

அங்கம் வகிக்கும் குடும்பங்கள், நூற்றாண்டு பூர்த்திக்கான முதியோர் கொடுப்பனவை பெறும் குடும்பங்கள் உள்ளிட்ட 7 பிரிவுகளின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்டோருக்கு இந்த

கொடுப்பனவு வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here