இங்கிலாந்தில் தாய்மார்களுக்கான ஆரோக்கிய மையங்கள் அமைப்பு!

0

இங்கிலாந்தில் துயரமடைந்த தாய்மார்களுக்கான மன ஆரோக்கிய மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.

அடுத்த ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் 26 தளங்கள், திறக்கப்படவுள்ளதாக இங்கிலாந்தின் பொது சுகாதார சேவை (என்.எச்.எஸ்) தெரிவித்துள்ளது.

இந்த ஆரோக்கிய மையத்தில் உடல் சுகாதார சோதனைகள் மற்றும் உளவியல் சிகிச்சை வழங்கப்படும்.

மேலும் முதல் ஆண்டில் சுமார் 6,000 புதிய பெற்றோர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் என்று என்.எச்.எஸ் தெரிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here